Mediation

tel. nr. 0653510814 info@dechesnemediation.nl

 

 

Mediation

Waarom zou u voor mediation kiezen?

Procedures bij de rechtbank duren vaak lang, hebben dikwijls een verhardend effect op de relatie van partijen en kosten veelal veel geld. In geval van een procedure wordt een voor u vaak ingrijpende beslissing genomen door een derde, de rechter.

 

In mediation daarentegen hebt u zelf de regie in handen.

Ik ga met alle betrokkenen gezamenlijk in gesprek en zoek met u naar een, voor u allen, zo passend mogelijke oplossing. U beslist samen, begeleid door mij als mediator. De oplossing is per definitie maatwerk en tijdens het traject bied ik ruimte om ook de emotionele kant aan bod te laten komen. Wanneer er kinderen zijn betrokken zal hun positie en belangen in de gesprekken met de ouders een centrale plek innemen.

 

In echtscheidingssituaties maken de kinderen hun eigen proces van rouw door. Daarom zal er tijdens het mediationtraject in ieder geval één gesprek met de kinderen gevoerd worden zodat zij zelf hun verhaal kunnen vertellen, hun zorgen kunnen uiten en hun vragen kunnen stellen.