3

Bij familiezaken, zoals (echt)scheiding, omgangsregelingen en afspraken over kinderen in scheidingssituaties, spelen emoties vaak een grote rol.

Het kan dan lastig zijn om heel wezenlijke beslissingen te nemen die vaak diep ingrijpen in uw leefsituatie. Ze zijn bepalend voor uw toekomst en voor die van de eventueel aanwezige kinderen.

Ik kan u als mediator daarbij hulp bieden door u te begeleiden in uw communicatie en met u te zoeken naar voor u passende oplossingen.

 

Ook conflicten in de familiesfeer kunnen soms hardnekkig zijn en met veel emoties gepaard gaan. Nog nijpender kan de situatie zijn wanneer er rondom de dood van een dierbare onopgeloste kwesties spelen en dit een vreedzaam heengaan in de weg staat.

Wanneer u in een zich voortslepende familiekwestie de lucht wilt klaren, kan ik behulpzaam zijn in de te voeren gesprekken door uw onderlinge communicatie op gang te helpen en te begeleiden.

 

tel. nr. 0653510814 info@dechesnemediation.nl