Ingrid Dechesne

Ingrid Dechesne

 

 

Waarom zou u voor mij als mediator kiezen?

 

Ik heb een jarenlange ervaring als advocaat/scheidingsmediator. Daaraan voorafgaand ben ik ettelijke jaren bij de rechtbank, locatie Leeuwarden, werkzaam geweest als unit coördinator van de afdeling Familie - en Jeugdrecht. Daardoor ben ik goed op de hoogte van de juridische kwesties, die spelen op het gebied van het familierecht.

Daarnaast heb ik werkervaring op het terrein van jeugd -en gezinsproblematiek en huiselijk geweld situaties door mijn werk als adjunct-directeur bij de Raad voor Kinderbescherming en als projectcoördinator bij het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld onder de vlag van Fier Fryslân.

 

Onlangs heb ik mijn toga aan de wilgen gehangen; ik ben gestopt als advocaat, omdat ik vind dat in familiekwesties - en zeker in die waar kinderen bij betrokken zijn- gerechtelijke procedures een verhoogd risico vormen op verhoging van escalatie tussen partijen. Zij hebben vaak een onnodige verhardend effect op de verstandhouding tussen betrokkenen tot gevolg.

Ik ben er stellig van overtuigd dat partijen veel beter met elkaar in gesprek kunnen gaan om in overleg te zoeken naar gezamenlijke oplossingen, die voor ieders toekomst voor langere tijd stand kunnen houden.

 

tel. nr. 0653510814 info@dechesnemediation.nl